Zagovor dela diplomskega seminarja: Urh Primožič, P(Izraz|Gramatika)

Datum objave: 18. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Urh PRIMOŽIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »P(Izraz|Gramatika)«
dne 29. 8. 2022 ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (mentor)
- asist. dr. Matej Petković (somentor)
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (član)