Preskoči na glavno vsebino

Zagovor dela diplomskega seminarja: Melisa Brulić, Variacijski račun in parcialne diferencialne enačbe

Datum objave: 18. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 13.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Melisa BRULIĆ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Variacijski račun in parcialne diferencialne enačbe«
dne 29. 8. 2022 ob 13.30 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (mentor)
- prof. dr. Ljupčo Todorovski (član)