Zagovor dela diplomskega seminarja: Dejan Perić, Kvadratni recipročnostni zakon

Datum objave: 19. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 30. 8. 2022, ob 10.00 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Dejan PERIĆ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Kvadratni recipročnostni zakon«
dne 30. 8. 2022 ob 10.00 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor)
- doc. dr. Gregor Cigler (član)