Zagovor dela diplomskega seminarja: Rok Rozman, Algoritmično trgovanje s strojnim učenjem na kriptovalutah

Datum objave: 19. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 23. 8. 2022, ob 14.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Rok ROZMAN (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Algoritmično trgovanje s strojnim učenjem na kriptovalutah«
dne 23. 8. 2022 ob 14.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Alen Orbanić (mentor)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)