Zagovor dela diplomskega seminarja: Gašper Potočnik, Opcije z vrzeljo

Datum objave: 22. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 25. 8. 2022, ob 11.15 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Gašper POTOČNIK (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Opcije z vrzeljo«
dne 25. 8. 2022 ob 11.15 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (mentorica)
- asist. dr. Aleš Toman (somentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)