CAMTP - Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru

Datum objave: 22. 8. 2022
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. september 2022)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom prof. dr. Marka Robnika (člana EASA in direktorja CAMTP), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij teoretične fizike na FMF UL ali FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike ali matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisMR2022.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 15. september 2022.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.