Zagovor dela diplomskega seminarja: Oskar Vavtar, Proces kitajske restavracije

Datum objave: 23. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 25. 8. 2022, ob 12.15 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Oskar VAVTAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Proces kitajske restavracije«
dne 25. 8. 2022 ob 12.15 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor)
- prof. dr. Primož Potočnik (član)