VPISI V PRVE IN VIŠJE LETNIKE, STATUSNE PROŠNJE, ZAKLJUČEK ŠTUDIJA, PAVZIRANJE IN IZPIS

Datum objave: 23. 8. 2022
Obvestilo študentom fizike
Navodila za študente fizike.

STATUSNE PROŠNJE

Statusne prošnje za vpis v višji letnik brez izpolnjevanja pogojev in za podaljšanje statusa študenta bodo v VIS-u na voljo samo od 1. do 12. septembra 2023.

Prošnjo mora študent izpolniti v VIS-u, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z dokazili (a) oddati na recepcijo OF na Jadranski 19 ali (b) poslati s priporočeno pošto na naslov: UL FMF, Oddelek za Fiziko, Jadranska 19, Ljubljana.

Rok za oddajo 12. september 2023. Po tem datumu prošenj ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE VPISNIH LISTOV

Vpisni listi za vpis v višji letnik se bodo za 1. in 2. stopnjo odpirali avtomatsko med 1. in 25. septembrom. Poskrbite, da jih boste pravočasno izpolnili.

Vpisni listi za 3. stopnjo se bodo odpirali ročno. Doktorski študenti naj obvestijo študentsko pisarno, ko bodo imeli v indeks vpisane vse ocene potrebne za napredovanje v višji letnik. Obvestilo naj pošljejo najkasneje do 25. septembra, in sicer na: fizika@fmf.uni-lj.si.

VPIS V 1. LETNIK

VPIS V VIŠJE LETNIKE

 1. z izpolnjevanjem pogojev
 2. brez izpolnjevanja pogojev
 3. hitrejše napredovanje v višji letnik ali zaključek študija
 4. dodatno (absolventsko) leto

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA (diplomiranje)

 1. navodila za diplomiranje, magistriranje in doktoriranje

NI POGOJEV ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

 1. podaljšanje statusa študenta
 2. ponavljanje letnika
 3. leto plus za mednarodne študente
 4. pavziranje

POGOSTA VPRAŠANJA

 1. komisijski izpit
 2. sprememba programa
 3. opravljanje predmetov vnaprej
 4. zunanji izbirni predmeti
 5. nadaljevanje študija po prekinitvi

IZPIS

 1. navodila za izpis

KONTAKTI

Jadranska 19, 1111 Ljubljana fizika@fmf.uni-lj.si Soba: 021 in 020

Nina Rogelja - dodiplomski študij Telefon: (01) 4766 517

Kristina Petrović - podiplomski študij Telefon: (01) 4766 502

Uradne ure: ponedeljek - petek 10.00 - 12.00