Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani v letu 2022

Datum objave: 29. 8. 2022
Obvestilo študentom matematike
Rok za oddajo del je 10. 9. 2022.

V septembru začenjamo izbiranje najboljših študentskih del, ki se bodo potegovala za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani v letu 2022. Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oziroma enovitega magistrskega študija.

Najboljša študentska dela bodo izmed predlaganih izbrana v skladu z določbami Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani in Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani.

Za nagrade se lahko potegujejo dela študentov, predložena v predpisanem načinu in obliki, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so bila zaključena med 1. 9. preteklega in 31. 8. tekočega študijskega leta (2. člen pravilnika), to je v 2022 med vključno 1. 9. 2021 in vključno 31. 8. 2022.

Študenti morajo predložiti dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado, najkasneje do 10. 9. 2022 v tajništvo fakultete, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, pritličje - s pripisom "Za Komisijo za Prešernove nagrade študentom UL FMF". Obrazci in Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani so dostopni na povezavi:
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017052315013989/