Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Rus, Vsote potenc

Datum objave: 31. 8. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 11.15 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Filip RUS (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Vsote potenc«
dne 5. 9. 2022 ob 11.15 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- izr. prof. dr. David Dolžan (mentor)
- doc. dr. Urban Jezernik (član)