Zagovor dela diplomskega seminarja: Andreja Turk, Deformacije ravninskih krivulj

Datum objave: 2. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V sredo, 7. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Andreja TURK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Deformacije ravninskih krivulj«
dne 7. 9. 2022 ob 10.00 v predavalnici 2.04, Jadranska 21, 2. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- prof. dr. Petar Pavešić (mentor)
- izr. prof. dr. Sašo Strle (član)