Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Črne, Uporaba kopul pri modeliranju odvisnosti diskretnih slučajnih vektorjev

Datum objave: 2. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Jan ČRNE (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Uporaba kopul pri modeliranju odvisnosti diskretnih slučajnih vektorjev«
dne 8. 9. 2022 ob 11.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Blaž Mojškerc (mentor, UL EF)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)