Zagovor dela diplomskega seminarja: Ajda Majhenič, Kvadratna cela števila

Datum objave: 5. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 8. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Ajda MAJHENIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Kvadratna cela števila«
dne 8. 9. 2022 ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. David Dolžan (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)