Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Mohorčič, Minimalno število različnih lastnih vrednosti dreves

Datum objave: 13. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 16. 9. 2022, ob 9.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Tadej MOHORČIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Minimalno število različnih lastnih vrednosti dreves«
dne 16. 9. 2022 ob 9.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- izr. prof. dr. Polona Oblak (mentorica, UL FRI)
- izr. prof. dr. David Dolžan (član)