Zagovor dela diplomskega seminarja: Andraž Čepič, Poincaréjeva dualnost v de Rhamovi kohomologiji

Datum objave: 15. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici P.01, Jadranska 21, pritličje.

Andraž ČEPIČ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Poincaréjeva dualnost v de Rhamovi kohomologiji«
dne 19. 9. 2022 ob 10.00 v predavalnici P.01, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Pavle Saksida (predsednik)
- izr. prof. dr. Sašo Strle (mentor)
- izr. prof. dr. Jaka Smrekar (član)