Zagovor dela diplomskega seminarja: Sara Kačarević, Celoštevilske trojiške forme

Datum objave: 16. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 20. 9. 2022, ob 10.30 v predavalnici P.01, Jadranska 21, pritličje.

Sara KAČAREVIĆ (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Celoštevilske trojiške forme«
dne 20. 9. 2022 ob 10.30 v predavalnici P.01, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Roman Drnovšek (predsednik)
- izr. prof. dr. Sašo Strle (mentor)
- prof. dr. Petar Pavešić (član)