Zagovor dela diplomskega seminarja: Lucija Udir, Polinomi s celoštevilskimi vrednostmi

Datum objave: 16. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 20. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Lucija UDIR (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Polinomi s celoštevilskimi vrednostmi«
dne 20. 9. 2022 ob 11.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- izr. prof. dr. David Dolžan (mentor)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)