Zagovor dela diplomskega seminarja: Pia Klemenc, Vpliv spola in osebnostnih lastnosti na občutljivost nagrajevanja

Datum objave: 19. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 20. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Pia KLEMENC (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Vpliv spola in osebnostnih lastnosti na občutljivost nagrajevanja«
dne 20. 9. 2022 ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Mina Ličen (mentorica, UL EF)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)