Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Škrlj, Teorija uporabnosti v negotovosti

Datum objave: 19. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 20. 9. 2022, ob 13.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Filip ŠKRLJ (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Teorija uporabnosti v negotovosti«
dne 20. 9. 2022 ob 13.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- izr. prof. dr. Damjan Škulj (mentor, UL FDV)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)