Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Štrancar, Problemi na rešetkah, učenje z napakami in postkvantna kriptografija

Datum objave: 20. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 22. 9. 2022, ob 12.15 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Vid ŠTRANCAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Problemi na rešetkah, učenje z napakami in postkvantna kriptografija«
dne 22. 9. 2022 ob 12.15 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Sašo Strle (predsednik)
- doc. dr. Tilen Marc (mentor)
- izr. prof. dr. Arjana Žitnik (članica)