Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Furlan, Uporaba singularnega razcepa v priporočilnih sistemih

Datum objave: 23. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 26. 9. 2022, ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Nika FURLAN (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Uporaba singularnega razcepa v priporočilnih sistemih«
dne 26. 9. 2022 ob 12.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- prof. dr. Bor Plestenjak (mentor)
- doc. dr. Gregor Cigler (član)