Obvestilo UE Ljubljana za mednarodne študente in študentke

Datum objave: 27. 9. 2022
Obvestilo vsem študentom FMF

Spoštovani,

obveščamo vas, da Upravna enota Ljubljana, Oddelek za tujce, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, s ponedeljkom, 26. 9. 2022, odpira posebno okence za sprejemanje vlog za dovoljenje za začasno prebivanje za namene študija (prva vloga in podaljšanje dovoljenja).

Za dovoljenje za začasno prebivanje za namene študija lahko zaprosijo študenti, ki:
• so sprejeti v javno veljavne izobraževalne ali študijske programe,
• opravljajo strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, specializacijo ali sodelujejo v mednarodni študijski izmenjavi ustreznih izobraževalnih ustanov v Sloveniji.

Študenti morajo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za namene študija izpolnjevati pogoje za izdajo dovoljenja in predložiti ustrezna dokazila, ki so objavljena na spletni strani: https://www.uni-lj.si/study/information/temporary-residence-permit-in-the-republic-of-slovenia (osnovne informacije so na voljo tudi v slovenskem jeziku: https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije/zacasno-prebivalisce/).

Od ponedeljka, 26. 9. 2022, se lahko mednarodni študenti in študentke zglasijo na glavnem vhodu Upravne enote Ljubljana, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana. Predhodno naročanje ni potrebno.

Odprto bo posebno okence v času uradnih ur upravne enote:
• Ponedeljek, torek in četrtek: 08:00 – 18:00
• Sreda: 08:00 – 19:00
• Petek: 08:00 – 14:00

Ob podaljšanju dovoljenja lahko študenti vlogo oddajo tudi v primeru, da še nimajo potrdila o vpisu ter predložijo potrdilo o vpisu naknadno.