Zagovor dela diplomskega seminarja: Klara Širca, Obdelava in analiza besedila z uporabo Matlaba

Datum objave: 27. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 29. 9. 2022, ob 10.00 v predavalnici F-1, Jadranska 19, pritličje.

Klara ŠIRCA (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Obdelava in analiza besedila z uporabo Matlaba«
dne 29. 9. 2022 ob 10.00 v predavalnici F-1, Jadranska 19, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- prof. dr. Marjetka Knez (mentorica)
- izr. prof. dr. David Dolžan (član)