Zagovor dela diplomskega seminarja: Ema Kozin, Polinomi magičnih matrik

Datum objave: 27. 9. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 29. 9. 2022, ob 11.00 v predavalnici F-1, Jadranska 19, pritličje.

Ema KOZIN (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Polinomi magičnih matrik«
dne 29. 9. 2022 ob 11.00 v predavalnici F-1, Jadranska 19, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- izr. prof. dr. David Dolžan (mentor)
- prof. dr. Marjetka Knez (članica)