Razpis kandidatur in volitev članic in članov ŠS FMF v letu 2022/23

Datum objave: 24. 10. 2022
Obvestilo dekanata študentom
Rok za oddajo kandidatur do srede, 02. novembra 2022

Drage študentke in študentje FMF,

razpisujem volitve članic in članov Študentskega sveta Fakultete za matematiko in fiziko za študijsko leto 2022/23, ki bodo izvedene v ponedeljek, 14. novembra 2022 v času med 9. in 16. uro, v sistemu SimplyVoting.

Volilni odbor bo v sestavi: Pavla Novak (predsednica), Gaja Jamnik, Nino Cajnkar in Gal Zmazek.

Študentski svet je glavni predstavniški organ študentov matematike in fizike. Njegovi glavni nalogi sta zastopati študentske interese znotraj fakultete in univerze ter oblikovati študentska mnenja pri izvolitvah profesorjev in asistentov. Poleg tega skrbi za oblikovanje skupnosti študentov in študentk matematike in fizike, npr. z organizacijo različnih obštudijskih dejavnosti.

Hkrati odpiram rok za oddajo kandidatur na 13 mest članov in članic ŠS FMF. H kandidaturi so vabljene vse študentke in študentje FMF, ki imajo aktiven status študenta in lahko kandidirajo v skladu s poslovnikom ŠS FMF (na voljo na https://svet.fmf.si/dokumenti/poslovnik.pdf). Obrazec za kandidaturo je objavljen skupaj s tem dopisom, prevzamete pa ga lahko tudi na recepcijah obeh stavb. Izpolnjenega skupaj s potrdilom o vpisu (ali njegovo fotokopijo) ter izpolnjenim seznamom desetih podpornikov kandidature oddate v predalček ŠS FMF na Jadranski 19 ali na elektronski naslov studentski.svet@fmf.uni-lj.si do srede, 02. novembra 2022. Namen seznama podpornikov kandidature je, da se kandidati s svojim programom predstavijo čim več letnikom na fakulteti. To tudi toplo priporočam. Podpisniki morajo biti študentje in študentke fakultete s statusom za letošnje šolsko leto.

Volilni odbor bo potrdil pravilno vložene kandidature oziroma zavrgel nepravočasne ali nepopolne vloge.

Pozivam vse proaktivne študentke in študente, da kandidirate na razpisana mesta, druge pa, da pametno izberete.

D e k a n: prof. dr. Tomaž Košir