Preskoči na glavno vsebino

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tom Gornik, Izrek o invarianci odprtih množic

Datum objave: 16. 11. 2022
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V sredo, 23. 11. 2022, ob 12.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Tom GORNIK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »IZREK O INVARIANCI ODPRTIH MNOŽIC«
dne 23. 11. 2022 ob 12.15 v predavalnici 3.06, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Sašo Strle (predsednik)
- izr. prof. dr. Jaka Smrekar (mentor)
- prof. dr. Petar Pavešić (član)