Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko

Datum objave: 7. 12. 2022
Zaposlitveni oglas
Sodelovanje na projektu "S Piškom se učimo programirati“ (študentsko delo, rok za prijavo 5. januar 2023)

Z dnem 8. 12. 2022 objavljamo razpis za sodelovanje študentov na projektu ** S Piškom se učimo programirati v sodelovanju Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Pedagoške fakultete, Fakultete za arhitekturo, Filozofske fakultete in podjetjem Codebrainer d.o.o. Projekt je bil odobren na javnem razpisu ** Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023.

Predvsem se lahko prijavijo študenti Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Pedagoške fakultete, Fakultete za arhitekturo, Filozofske fakultete, ki obiskujejo študijske programe:

 • matematika (1. stopnja vsš): 2 študenta,
 • matematika in računalništvo (univerzitetni študijski program dvopredmetni učitelj, 1 stopnje): 2 študenta,
 • računalništvo in informatika (1. stopnja vsš): 2 študenta,
 • arhitektura (magistrski program, 2.stopnja): 1 študent,
 • slovenistika (univerzitetni študijski program, 1.stopnja): 1 študent,
 • interdisciplinarni računalništvo in matematika (univerzitetni študijski program, 1.stopnja): 1 študent.

Kandidati se prijavijo prek poslane elektronske pošte, ki vsebuje:

 • naziv projekta (kot naslov sporočila): ** S Piškom se učimo programirati**,
 • ime, priimek, vpisna številka in smer študija,
 • življenjepis, ki vsebuje pretekle delovne izkušnje (zaželeno v europass stilu, PDF),
 • kratek in jedrnat predlog sodelovanja (do 400 besed, PDF), v katerem kandidati svoje izkušnje navežejo na enega ali več ciljev projekta,
 • izjavo, da se je študent seznanil s sistemom Pišek, tako, da je rešil vsaj eno nalogo, se vpisal (z uporabo svojega imena in priimka) v spletno učilnico, prijavil k predmetu NoviPišek, si tam prebral gradiva v razdelku gradiva in izpolnil nalogo ** vstopna naloga**,
 • izjavo, da je študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program v rs ter ni v delovnem razmerju, samostojni podjetnik posameznik ali prijavljen na zavodu rs za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb,
 • fotokopijo dvignjene študentske napotnice (delodajalec: UL FMF, vrsta dela: projektno delo),
 • izjavo o tem, ali je kandidat že sodeloval na prejšnjih projektih pkp? Če je odgovor da, je obvezno naveden naslov projekta,
 • priloge: datoteke s predlogi nalog in sprememb, ki jih je kandidat oddal pri obveznosti.

Prijavijo se lahko tudi študenti drugih fakultet in smeri, vendar imajo prednost študenti zgoraj navedenih.

Kandidati se prijavijo tako, da ** do 5. januarja 2023** pošljejo popolno vlogo s priponkami po elektronski pošti na naslov: matija.lokar@fmf.uni-lj.si.

Projekt se bo izvajal od 18. 1. 2023 do 18. 6. 2023.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.