Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Datum objave: 15. 12. 2022
Zaposlitveni oglas
Učitelj fizike (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. december 2022)

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: učitelj fizike - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: poučevanje fizike in izvajanje laboratorijskih vaj v umetniški gimnaziji

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0533 Fizika

Rok za prijavo kandidatov: 15.12.2022

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 18 ur/teden Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevano znanje jezikov:

  • SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče

Zahtevana rač. znanja:

  • 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno
  • 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Izpolnjevanje zakonskih pogojev za zaposlitev na delovnem mestu učitelj fizike. Kandidati morajo prošnji za zaposlitev priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti Kontaktna oseba: Polona Češarek, 05 907 43 02, polona.cesarek@kgbl.si

Povezava do objave: https://www.kgbl.si/oe-sgbs---objava-prostega-delovnega-mesta-uciteljfizike.html


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.