Preskoči na glavno vsebino

Rezultati drugega roka Javnega razpisa za (so)financiranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije (oktober 2022)

Datum objave: 19. 4. 2023
Informacije o raziskovalnem delu

Na podlagi sklepa direktorja ARRS o izboru prijav za (so)financiranje, št. 5100-5/2022-72 z dne 5. 4. 2023, in v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije, št. 5100-5/2022-2, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 20/2022 dne 18. 2. 2022, se za (so)financiranje izbere en (1) raziskovalni projekt:

http://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/rezultati/23/inc/Rezultati-SNSF-2022-april23.pdf