Preskoči na glavno vsebino

Povabilo ARRS k oddaji predlogov dosežkov za izbor Odlični v znanosti 2023

Datum objave: 19. 4. 2023
Informacije o raziskovalnem delu

Vodje raziskovalnih programov in projektov lahko predlagajo izjemne dosežke, ki predstavljajo pomemben znanstveni ali družbeno-ekonomski napredek, patent ali drug odmeven rezultat s strani agencije podprtega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je bil javno objavljen v letih 2022 ali 2023. Pri izboru imajo prednost dosežki, katerih ideja in raziskovalna zasnova izhajata iz Slovenije.

Članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved bodo izmed predlogov izbrali do osem dosežkov pri vsaki znanstveni vedi. Ti bodo predstavljeni v letnem poročilu Agencije za leto 2023. Del dosežkov pa bo predstavljen na dogodku Dan ARRS, ki je načrtovan v novembru 2023.

Vodje raziskovalnih programov in projektov naj predlagani dosežek posredujejo po priloženem vzorcu in navedejo afiliacijo raziskovalnega programa oziroma projekta. Predlagatelj mora utemeljiti, kako predlagani dosežek dosega izjemnost, kakšna je njegova uporabna vrednost oziroma kako dosežek prispeva k razvoju področja – znanosti oziroma stroke.

Predlog naj vsebuje vir, iz katerega je razvidno leto objave, opis dosežka, bibliometrične kazalce, avtorski grafični povzetek. Za poslane grafične elemente (fotografije ali drugo slikovno gradivo) morajo avtorji imeti avtorske pravice oziroma pridobiti dovoljenje avtorjev (grafičnih elementov) za objavo.

Prijavni obrazec in izjavo o urejenih avtorskih pravicah za objavo oz. distribucijo dosežka najdete v prilogi.

Rok za oddajo predlogov dosežkov je torek, 6. 6. 2023, na elektronski naslov odlicni@arrs.si.