Gimnazija Nova Gorica

Datum objave: 15. 5. 2023
Zaposlitveni oglas
Učitelj matematike (redna zaposlitev, rok za prijavo 20. maj 2023)

Poučevanje matematike na Gimnaziji N. Gorica in ostala dela v skladu s sistemizacijo delovnih mest.

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Matematika

Trajanje zaposlitve: določen čas, do 31. 8. 2024

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 20 ur/teden

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevano znanje jezikov:

  • slovenski jezik: razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče

Zahtevana rač. znanja:

  • urejevalniki besedil - osnovno
  • delo s preglednicami - osnovno
  • delo z bazami podatkov – osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Kandidati k prijavi priložijo življenjepis, dokazilo o pedagoško-andragoški izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz področja VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz kazenske evidence. Prijavo oddajo na elektronski naslov: tajnistvo@gimng.si. Pričetek dela 1. 9. 2023.

Rok za prijavo kandidatov je do vključno sobote, 20. 5. 2023.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.