Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023)

Datum objave: 28. 7. 2023
Informacije o raziskovalnem delu
1. 6. 2023 - 30. 11. 2023

ARIS je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023).

Predmet javnega razpisa je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (Horizon Europe). Upoštevajo se razpisi Obzorje Evropa za Steber 1 in Steber 2 (Pillar 1 in Pillar 2), ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom Horizon Europe (Programme part - Excellent Science in Global Challenges and European Industrial Competitiveness).

Prijavitelj mora v posameznem mednarodnem recenzijskem postopku v recenzentski oceni doseči:

  • po zaključeni drugi fazi ocenjevanja vsaj 65% največjega možnega števila točk, v kolikor so procentualne vrednosti posameznih ocenjevalnih kriterijev v postopku ocenjevanja pri Evropski komisiji enake, tj. 9,75 točk od 15,00 možnih točk ali
  • po zaključeni drugi fazi ocenjevanja vsaj 65%, v kolikor procentualne vrednosti posameznih ocenjevalnih kriterijev v postopku ocenjevanja pri Evropski komisiji niso enake oz. so pri določanju končne ocene za posamične kriterije določene različne uteži;
  • vsaj oceno B v prvem krogu ocenjevanja projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 1 (ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant in ERC Synergy Grant);
  • vsaj dve oceni »Pass« pri ocenjevanju projektov Evropskega raziskovalnega sveta sheme 2 (ERC Proof of Concept).