Preskoči na glavno vsebino

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja

Datum objave: 28. 7. 2023
Informacije o raziskovalnem delu
Prijava se šteje za pravočasno, če je na spletnem portalu DigitalForms oddana vsaj 2 meseca pred v prijavnem obrazcu predlaganim začetkom (so)financiranja.

ARIS je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja.

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC nova obzorja (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je zagotoviti ohranjanje jedra vzpostavljene raziskovalne skupine za izvajanje raziskovalnega projekta ERC, pripravo na ponovno oddajo prijave na razpis Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ERC) oziroma na oddajo prijave na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije v vlogi koordinatorja projekta okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, obenem pa spodbuditi sodelovanje in prenos znanja med raziskovalnimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: RO) v Sloveniji.