Preskoči na glavno vsebino

Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

Datum objave: 28. 7. 2023
Informacije o raziskovalnem delu
Rok za SKLOP A: 30. 6. 2024, rok za SKLOP B: 31. 10. 2025.

ARIS je na svoji spletni strani objavila Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev.

Predmet javnega poziva je (so)financiranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev na razpisih za individualne in podoktorske štipendije v programih Evropske komisije Obzorje 2020 in Obzorje Evropa Marie Skłodowska-Curie za individualne ali podoktorske štipendije na evropski ali globalni ravni (ang. Action Individual/Postdoctoral Fellowships (IF/PF), European/Global Fellowships (EF/GF)), (v nadaljnjem besedilu: mednarodni razpis MSCA).

Javni poziv je razdeljen na dva vsebinska sklopa:

SKLOP A – MOBILNOST IN REINTEGRACIJA (So)financiranje raziskovalnih projektov slovenskih javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: JRO) in podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis MSCA od vključno leta 2019 naprej, in je v recenzentskem postopku Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: EK) prejela oceno 70 % ali več ter ni bila sprejeta v (so)financiranje s strani EK oziroma tudi ni bila sprejeta v (so)financiranje pri nobeni drugi organizaciji, ki (so)financira raziskovalno dejavnost. SKLOP A sestavljata dve dejavnosti:
 1. dejavnost mobilnosti: raziskovalna dejavnost v trajanju do dveh (2) let na gostiteljski raziskovalni organizaciji (v nadaljnjem besedilu: gostiteljska RO) in
 2. dejavnost reintegracije: raziskovalna dejavnost v trajanju od najmanj štiri (4) mesece do (1) eno leto v JRO.

  Skupno trajanje (so)financiranja raziskovalnega projekta vključuje 1. dejavnost mobilnosti in 2. dejavnost reintegracije v trajanju do največ treh (3) let in najpozneje do vključno 30. 6. 2026.

  JRO, ki nastopa v vlogi prijavitelja na javni poziv (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), mora s podoktorsko raziskovalko ali raziskovalcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za celotno obdobje trajanja prijavljenega raziskovalnega projekta.

  Dejavnost iz točke 1. (dejavnost mobilnosti) mora podoktorska raziskovalka ali raziskovalec izvajati skladno z vsebino strukturnega in časovnega načrta raziskovalnega projekta, kot sledi iz prijave na mednarodni razpis MSCA.

  V okviru dejavnosti iz točke 2. (dejavnost reintegracije) morata prijavitelj in mentorica ali mentor podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu zagotoviti nadaljnje avtonomno raziskovalno delo pri prijavitelju in na področju prijavljenega raziskovalnega projekta ter jo/ga čim bolj integrirati v delo pri prijavitelju.

  SKLOP B – REINTEGRACIJA

  (So)financiranje dejavnosti reintegracije pri prijavitelju po zaključku mobilnosti tistih odličnih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev, ki so bili izbrani in (so)financirani iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA v okviru programov Obzorja 2020 ali Obzorje Evropa od vključno leta 2019 naprej in ki bodo najpozneje do vključno 1. 1. 2026 sklenili do dvoletno pogodbo o zaposlitvi s prijaviteljem.

  Skupno trajanje (so)financiranja dejavnosti reintegracije (SKLOP B) je v trajanju od najmanj štiri (4) mesece do največ (2) dveh let in najpozneje do vključno 30. 6. 2026.

  Prijavitelj in mentorica ali mentor morata podoktorski raziskovalki ali raziskovalcu zagotoviti nadaljnje avtonomno raziskovalno delo na njegovem področju ter jo/ga reintegrirati v raziskovalno delo pri prijavitelju.

V okviru javnega poziva se bo (so)financiralo mednarodno mobilnost in/ali reintegracijo 88 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, in sicer:

 • okvirno 52 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev za 1. dejavnost mobilnosti in 2. dejavnost reintegracije iz SKLOPA A in
 • okvirno 36 slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev za dejavnost reintegracije iz SKLOPA B.

Za izvedbo predmeta javnega poziva ARRS s prijavitelji sklene Pogodbo o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (v nadaljnjem besedilu: Pogodba o izvedbi in (so)financiranju raziskovalnega projekta).