Preskoči na glavno vsebino

Aktualne priložnosti za razvoj vaše ideje - Pisarna za prenos znanja UL

Datum objave: 28. 7. 2023
Informacije o raziskovalnem delu
Rok: 5. september 2023

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Na razpis se lahko prijavijo tako tehnološki kot netehnološki projekti.

Katerim projektom je namenjen Inovacijski sklad?

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

 • študija izvedljivosti ali
 • raziskava trga ali
 • delujoči prototip ali
 • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
 • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Rok za prijavo na 4. razpis Inovacijskega sklada UL je 5. september 2023. Kdo lahko kandidira?

 • Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti UL.
 • Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50-% lasti UL (če sta lastnika 2) oz. vsaj v 30-% lasti UL (če so lastniki 3 ali več).
 • Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
 • Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.

Kateri stroški so upravičeni?

 • Stroški dela novega oz. dodatnega sodelavca na UL (do 20 % prejetih sredstev),
 • materialni stroški,
 • zunanji stroški (svetovalne storitve, izdelava študije izvedljivosti, storitve izdelave prototipa, analiza oz. raziskava potenciala trga),
 • oprema (do 30 % prejetih sredstev),
 • udeležba oz. nastop na industrijskih sejmih,
 • DDV.

Več na: https://ppz.uni-lj.si/inovacijski-sklad-ul/.