Zagovor dela diplomskega seminarja: Nik Mrhar, Faktorizacija s pomočjo stožnic

Datum objave: 13. 9. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 14. 9. 2023, ob 13.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Nik MRHAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Faktorizacija s pomočjo stožnic«
dne 14. 9. 2023 ob 13.00 v predavalnici P.02, Jadranska 21, pritličje.

Komisija:
- prof. dr. Primož Potočnik (predsednik)
- izr. prof. dr. Aleš Vavpetič (mentor)
- prof. dr. Alexander Keith Simpson (član)