Zagovor dela diplomskega seminarja: Petja Murnik, Baricentrične koordinate

Datum objave: 13. 9. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 14. 9. 2023, ob 16.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Petja MURNIK (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Baricentrične koordinate«
dne 14. 9. 2023 ob 16.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- prof. dr. Gašper Jaklič (mentor, UL FGG)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (član)