Preskoči na glavno vsebino

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tine Fabiani, Vpliv dviga cen energentov na poslovanje skupine Petrol v letu 2022

Datum objave: 15. 9. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 18. 9. 2023, ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Tine FABIANI (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Vpliv dviga cen energentov na poslovanje skupine Petrol v letu 2022«
dne 18. 9. 2023 ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Matjaž Črnigoj (mentor, UL EF)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)