Preskoči na glavno vsebino

Zagovor dela diplomskega seminarja: Luka Horjak, Holomorfni avtomorfizmi

Datum objave: 15. 9. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 19. 9. 2023, ob 14.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Luka HORJAK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Holomorfni avtomorfizmi«
dne 19. 9. 2023 ob 14.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- doc. dr. Urban Jezernik (predsednik)
- prof. dr. Miran Černe (mentor)
- doc. dr. Luka Boc Thaler (član)