Preskoči na glavno vsebino

Zagovor dela diplomskega seminarja: Val Groleger, Opcije z možnostjo izbire

Datum objave: 15. 9. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 21. 9. 2023, ob 11.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Val GROLEGER (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Opcije z možnostjo izbire«
dne 21. 9. 2023 ob 11.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (mentorica, UL EF)
- asist. dr. Aleš Toman (somentor, UL EF)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)