Preskoči na glavno vsebino

Zagovor dela diplomskega seminarja: Sebastjan Šenk, Centralni limitni izrek in paroma neodvisne slučajne spremenljivke

Datum objave: 15. 9. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 18. 9. 2023, ob 15.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Sebastjan ŠENK (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Centralni limitni izrek in paroma neodvisne slučajne spremenljivke«
dne 18. 9. 2023 ob 15.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- prof. dr. Tomaž Košir (predsednik)
- doc. dr. Martin Raič (mentor)
- izr. prof. dr. Janez Bernik (član)