Zagovor dela diplomskega seminarja: Urban Rupnik, Steinova lema

Datum objave: 20. 9. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 21. 9. 2023, ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Urban RUPNIK (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Steinova lema«
dne 21. 9. 2023 ob 12.00 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Martin Raič (mentor)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)