Razdelitev skupin pri vajah v zimskem semestru š. l. 2023/2024 (1. stopnja in EMŠP)

Datum objave: 2. 10. 2023
Obvestilo študentom matematike

• 1. letnik

FINANČNA MATEMATIKA

 • Analiza 1, Algebra 1 in Diskretne strukture:
  skupina 1 (V1): priimki A - M
  skupina 2 (V2): priimki N - Ž

 • Proseminar:
  Poljubna izbira skupine vaj V1 ali V2 (podrobnosti bo predavatelj izr. prof. dr. A. Vavpetič povedal na predavanjih).

 • Računalniški praktikum:
  Predavatelj doc. dr. M. Pretnar bo na predavanjih povedal, kdaj se bodo pričele izvajati vaje in kakšen bo razpored po skupinah.

MATEMATIKA

 • Analiza 1, Algebra 1 in Logika in množice:
  skupina 1 (V1): priimki A - M
  skupina 2 (V2): priimki N - Ž

 • Proseminar A:
  skupina PROSEM B V: priimki A - Ž

 • Računalniški praktikum:
  Predavatelj doc. dr. M. Pretnar bo na predavanjih povedal, kdaj se bodo pričele izvajati vaje in kakšen bo razpored po skupinah.

PEDAGOŠKA MATEMATIKA

 • Analiza 1, Algebra 1 in Logika in množice:
  skupina 1 (V1): priimki A - L
  skupina 2 (V2): priimki M - Ž

 • Proseminar A:
  skupina PROSEM A V: priimki A - Ž

 • Računalniški praktikum:
  Predavatelj doc. dr. M. Pretnar bo na predavanjih povedal, kdaj se bodo pričele izvajati vaje in kakšen bo razpored po skupinah.

PRAKTIČNA MATEMATIKA

 • Programiranje 1:
  Predavatelj viš. pred. mag. M. Lokar bo na predavanjih povedal, kdaj se bodo pričele izvajati vaje in kakšen bo razpored po skupinah.

 • Računalniški praktikum:
  Predavatelj doc. dr. M. Pretnar bo na predavanjih povedal, kdaj se bodo pričele izvajati vaje in kakšen bo razpored po skupinah.

• 2. letnik

FINANČNA MATEMATIKA

 • Numerične metode 1:
  skupina 1 (V1): priimki A - L
  skupina 2 (V2): priimki M - Ž

 • Analiza podatkov s programom R:
  Predavatelj prof. dr. L. Todorovski bo na predavanjih povedal, kdaj se bodo pričele izvajati vaje in kakšen bo razpored po skupinah.

MATEMATIKA

 • Programiranje 1:
  Študenti se sami razdelijo v skupine v spletni učilnici predmeta.