Preskoči na glavno vsebino

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tilen Humar, Asimetrija parov slučajnih spremenljivk

Datum objave: 18. 10. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 23. 10. 2023, ob 15.20 v predavalnici F-3, Jadranska 19, 1. nadstropje.

Tilen HUMAR (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Asimetrija parov slučajnih spremenljivk«
dne 23. 10. 2023 ob 15.20 v predavalnici F-3, Jadranska 19, 1. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Blaž Mojškerc (mentor, UL EF)
- prof. dr. Tomaž Košir (član)