Zagovor dela diplomskega seminarja: Jaka Svetek, Projekcija poslovanja in načrt financiranja za start-up podjetje: Primer podjetja Toquados

Datum objave: 10. 11. 2023
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 16. 11. 2023, ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Jaka SVETEK (univerzitetni študijski program prve stopnje Finančna matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Projekcija poslovanja in načrt financiranja za start-up podjetje: Primer podjetja Toquados«
dne 16. 11. 2023 ob 14.15 v predavalnici 3.07, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- izr. prof. dr. Janez Bernik (predsednik)
- doc. dr. Matjaž Črnigoj (mentor, UL EF)
- izr. prof. dr. Mihael Perman (član)