Prijava teme zaključnega dela in plačilo zaključnega dela po izgubi statusa študenta

Datum objave: 20. 11. 2023
Obvestilo študentom matematike

Spoštovane študentke, spoštovani študenti.

Seznanjamo vas z določili 128. člena Statuta UL:

  • prvi odstavek: »Študent, ki je izgubil status študenta (v nadaljevanju: kandidat), lahko ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Po dveh letih mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.«

  • četrti odstavek: »Ne glede na prvi odstavek lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.«

Študentom zaključnih letnikov (zadnji letnik študijskega programa oziroma dodatno leto) svetujemo, da pravočasno (najkasneje v 6 mesecih po izgubi statusa študenta) prijavijo temo zaključnega dela.