Pravila pri pisnih preverjanih znanja

Datum objave: 25. 1. 2024
Obvestilo študentom matematike

Drage študentke in dragi študenti,

ponovno vas želim opozoriti na upoštevanje pravil pri pisnih preverjanjih znanja:
• vaši telefoni in druge elektronske naprave morajo biti v letalskem načinu/izklopljeni in pospravljeni v torbah, te pa morajo biti izven vašega neposrednega dosega (izjema so le izpiti, ki potekajo na računalnikih)
• pri sebi morate imeti študentsko izkaznico in, če ta nima slike, tudi dokument s sliko
• pri sebi imate poleg tega lahko le še pisala in po potrebi pijačo
• prepisovanje in kakršnakoli druga oblika goljufanja je prepovedana; storilce takih dejanj bomo strogo preganjali.

Naj vas ob tem ponovno spomnim na upoštevanje Akademskih vrednot, ki vključujejo tudi naslednje:
»Vse oblike goljufanja so v nasprotju z akademsko poštenostjo. Še posebej neprimerna ravnanja so prepisovanje z ali brez vednosti avtorja, uporaba nedovoljenih tehničnih pripomočkov, nedovoljena pomoč pri delu, ki šteje za oceno, ter plagiatorstvo, torej uporaba tujega avtorskega dela brez navedbe vira. Takšne kršitve bodo in morajo biti kaznovane. Sankcije vključujejo negativno oceno, nepriznavanje študijskih dosežkov, javni opomin ter začasno ali trajno prepoved študija. S tem želimo jasno povedati, da takega ravnanja v naši skupnosti ne dopuščamo.«

Poleg tega vas želim opozoriti na določbe Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani, ki v 6. točki 6. člena med težjimi disciplinskimi kršitvami navaja:
»(Težja disciplinska kršitev je) prevara pri preverjanju znanja ali prevara pri opravljanju drugih študijskih obveznosti (npr. neupoštevanje navodil izvajalca med potekom preverjanja znanja, sodelovanje z drugimi osebami na nedovoljen način med preverjanjem znanja, uporaba nedovoljenih pripomočkov, plagiatorstvo, lažno predstavljanje, prepisovanje od drugih udeležencev ipd.).«
Med sankcijami za takšne kršitve pa v 7. členu med drugimi navaja prepoved opravljanja izpitov za obdobje enega do treh izpitnih rokov.

Seveda se vsi zavedamo, da se velika večina študentov in študentk drži teh pravil, a vas zaradi nekaterih, ki se jih ne, ponovno opozarjamo na nedopustnost kakršnegakoli goljufanja in pomoči pri tem. S tem želimo tistim, ki se pravil držite, sporočiti, da so vaša ravnanja pravilna, tistim, ki se jih ne, pa, da bomo taka neprimerna ravnanja strogo preganjali.

Lep pozdrav,
Sašo Strle
Predstojnikov namestnik za študijske zadeve