Preskoči na glavno vsebino

Kemijski inštitut

Datum objave: 27. 3. 2024
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 14. maj 2024)

Na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta v Ljubljani bomo jeseni 2024 zaposlili mladega raziskovalca (m/ž) s področja kemije ali fizike, ki ima naziv magistra in izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij na UL (FKKT, FMF), UNG ali MPŠ IJS. Mladi raziskovalec bo zaposlen vsaj za dobo štirih let.

S sodelavci Laboratorija za adsorbente razvijamo nove porozne materiale z izboljšanimi lastnostmi za shranjevanje odpadne ali sončne energije, ločevanje plinov, dostavo učinkovin ter katalizo kemijskih reakcij. Pri tem je ključnega pomena dobro razumevanje relacije med strukturo in lastnostmi. Mladi raziskovalec bo z uporabo naprednih spektroskopskih pristopov jedrske magnetne resonance (NMR) v trdnem preučeval strukturne lastnosti lokalno neurejenih poroznih materialov ter vlogo strukturnih defektov pri adsorpciji različnih plinov in par. Kandidatu bodo v pomoč tudi številne ostale eksperimentalne tehnike (3D elektronska difrakcija, PXRD, XAS, TG/DSC, sorpcijska analiza idr.).

Vabimo motivirane in vedoželjne kandidate, da se za več informacij obrnejo na dr. Andraža Krajnca andraz.krajnc@ki.si.

Povezava do razpisa.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.