Institut Jožef Stefan

Datum objave: 17. 4. 2024
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 6. september 2024 )

Tema doktorskega usposabljanja mladega raziskovalca: Modeliranje in vodenje dinamičnih sistemov

Cilji predlaganega raziskovalnega projekta so razviti metode za modeliranje dinamičnih sistemov, ki temeljijo na metodah strojnega učenja, kot je modeliranje z jedrnimi metodami, ali izboljšati obstoječe postopke modeliranja, ki temeljijo na podatkih, da bi bili bolj primerni za ciljno uporabo. Pridobljeni modeli bodo namenjeni različnim ciljnim uporabam, od katerih vsaka predstavlja potencialni doktorski projekt, kot sledi.

  • Modeliranje prostorsko-časovnih sistemov z modeli na podlagi gaussovskih procesov in napovedovanjem slik ali posnetkov, npr. za modeliranje razširjanja onesnaženja.
  • Načrtovanje prilagodljivih in robustnih sistemov vodenja, ki obvladujejo signalne in varnostne omejitve v kompleksnih dinamičnih sistemih.

Od kandidatov pričakujemo:

  • končano drugo stopnjo študija na FMF pred koncem septembra 2024,
  • analitično mišljenje,
  • dobre delovne navade in veselje do raziskovalnega dela.

Juš Kocijan

https://dsc.ijs.si/si/ljudje/jus_kocijan/

jus.kocijan@ijs.si


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.