Zagovor dela diplomskega seminarja: Peter Damian Verček, Bikompleksne holomorfne funkcije

Datum objave: 23. 5. 2024
Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 30. 5. 2024, ob 10.00 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Peter Damian VERČEK (univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika)
bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Bikompleksne holomorfne funkcije«
dne 30. 5. 2024 ob 10.00 v predavalnici 3.04, Jadranska 21, 3. nadstropje.

Komisija:
- doc. dr. Urban Jezernik (predsednik)
- prof. dr. Miran Černe (mentor)
- doc. dr. Uroš Kuzman (član)